Motto: S námi není manager nikdy sám

  Základní principy:

  1. Jediným měřítkem úspěšného managementu je růst tržní hodnoty podniku
  2. Byznys je o penězích, managemet o lidech
  3. Manager je tak dobrý, jak dobrá je jeho nejslabší stránka
  4. Dlouhodobá spolupráce je levnější

    Modern Managing Methods je poradenská firma zaměřená na podnikatele a top
    management, která má k dispozici:
copyright  ©  2003  Pavel  Štulc